आगामी परीक्षा

  • भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2019
  • राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2019
  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, २०१९
  • इंजीनियरिंग सेवा (प्रारंभिक-चरण I) परीक्षा, २०१९