आगामी परीक्षा | UPSC

आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, २०१८
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020
  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2020
  • Combined Geo-Scientist Examination, 2020