आगामी परीक्षा

  • इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021
  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2022
  • राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2022
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2022