आगामी परीक्षा

  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2023
  • इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021
  • भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021
  • इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021